ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden HealJezelf

Op de HealJezelf activiteiten is het volgende van toepassing:

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Je ontvangt dit formulier nadat je je mondeling, telefonisch of via het formulier op de website (www.healjezelf.nl) hebt aangemeld.
Indien het in de informatie genoemde aantal deelnemers niet wordt gehaald, kan de activiteit door de organisatie (*1) geannuleerd worden.

Deelnamebedrag

In de algemene informatie is vermeld wat hierin is inbegrepen en wat niet.


Betaling

Je deelname is pas definitief na betaling van het volledige deelnamebedrag.


Annulering

De annuleringsvoorwaarden staan per evenement bij de informatie vermeld.


Aansprakelijkheid

Deelname vindt plaats op eigen risico.
Aanwijzingen en instructies inzake veiligheid vanuit de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet-opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de activiteit zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
De organisatie is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de activiteit.


Afwijkingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden door de organisatie worden uitsluitend schriftelijk vastgesteld.

(*1 Onder de organisatie wordt in deze André Straathof verstaan.)

HealJezelf – Herenweg 416, 2211 VJ Noordwijkerhout Zuid-Holland, Nederland

+31 (0) 610 679 363

www.healjezelf.nl

info@healjezelf.nl

KVK nr. 67342221

BTW nr. NL002061692B72

IBAN:NL43RABO 0376507012