fbpx

Algemene Voorwaarden Noorwegen

 

Op de HealJezelf reizen in Noorwegen is het volgende van toepassing:

 

 1. Aanmelding
  • Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
  • Aanmelding wordt bevestigd door een bevestigingsfactuur.
  • Aanmelding geldt pas als definitief, na betaling van 30% van de reissom op de bevestigingsfactuur.
  • Indien het in de informatie genoemde aantal deelnemers niet wordt gehaald, kan de reis door de organisatie*1 geannuleerd worden.
 2. Reissom
  • De reissom is het op de factuur vermelde totaalbedrag. In de reisinformatie is vermeld wat hierin is inbegrepen en wat niet.
 3. Betaling
  • Binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsfactuur dient een aanbetaling van 30% van de reissom te zijn voldaan.
  • Het resterende deel van de reissom dient uiterlijk 2 maanden voor vertrek te zijn voldaan.
  • Bij aanmelding binnen 8 weken voor de vertrekdatum dient de volledige reissom per direct te worden voldaan.
 4. Annulering
  • Bij annulering tot 3 maanden voor de vertrekdatum is € 250 verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de vertrekdatum is 50% van de reissom verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 1 maand voor vertrek en de vertrekdatum is 100% van de reissom verschuldigd.
  • True Men gaat over waarachtigheid. We gaan een commitment met elkaar aan dus, bij aanmelding begint jouw reis al net als de verbondenheid met de groep.
 5. Aansprakelijkheid
  • Deelname vindt plaats op eigen risico.
  • Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s van de reis.
  • Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de zwaarte van de reis.
  • Aanwijzingen en instructies in zake veiligheid vanuit de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de reis zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
  • Aanwijzingen en instructies in zake de fysieke voorbereiding van de reis vanuit de organisatie dienen te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de reis zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
  • De organisatie is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de reis.
  • Schade aan gehuurd of geleend materiaal is voor rekening van de deelnemer.
 6. Onvoorziene omstandigheden
  • Het programma kan door de organisatie worden aangepast indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zoals buitengewone weersomstandigheden, fysieke of psychische problemen van deelnemers, materiaalpech en andere onvoorziene factoren.
  • Aanpassing van het programma vindt plaats naar het oordeel van de organisatie.
  • Aanpassing geeft geen recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
 7. Verzekering
  • Deelnemers wordt aangeraden om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Een reisverzekering is wel verplicht en moet o.a. een goede bergsportdekking met opsporings- en reddingsacties dekking hebben. Deze verzekering is niet inbegrepen in de reissom. De NKBV bieden goede reisverzekeringen aan.
 8. Afwijkingen
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden door de organisatie worden uitsluitend schriftelijk vastgesteld.

(*1 Onder de organisatie wordt in deze André Straathof verstaan.)

HealJezelf – Herenweg 416, 2211 VJ Noordwijkerhout Zuid-Holland, Nederland

+31 (0) 610 679 363

www.healjezelf.nl

info@healjezelf.nl

KVK nr. 67342221

BTW nr. NL002061692B72

IBAN:NL43RABO 0376507012